KİTAP KRİTİĞİ HAKKINDA

KİTAP KRİTİĞİ HAKKINDA

Bence bu kitapta Mustafa Kutlu’nun kendisiyle, tanıdıklarıyla ve gözlemlediği kimselerle ilgili verdiği örnekler düşündürücü ve başlıktaki konuyla bağlantılıydı. Örneklerin yanında verdiği ayetler de örnekleri destekliyordu. Her başlığa göre kendi anlatım biçimi ile onu açıklıyordu.