İhtar

İhtar

Malayani tedirginliğini ,refikin tarikine mani eyleme.
Hudutsuz bir yolun paylaşımını gaye edinmişken
Omzuna ebed bedelini yüklemekten beri mi kalırsın?
Korkakça, meyusane tavırlar…
Mühür tutmuş müsveddelerin sarfı zehirlerini neden düsturun edinirsin?
Hem debelenir aranır, korkunç bir yeis içine düşer hem de kem bir göze boyun
eğerek göz bebeğine sıla demeye kendini müstehak bilirsin.

Misliyle kıvanç duyarken mirasının temaşasına, lekelerini mağrur bir ittibanın
gerekçeleri saydın.
Tekamülü ebter olan şahsiyetini beşere giydirdin ve noksanlığını idrakine
kapadın: Ayrıştırdın, uzaklaştırdın, damgaladın…
Musavvir’in mukaddesiyeti üzerine nakşettiğini istihfaf etmeyi kendinde had
bildin.
Ahmedi tasanı, zakkum medeniyetin nutuklarına şikayet ettin; nihayetinde ise
tablacıların verdiklerine müptela bir vefa biçaresisin.

Vicdanını sevk etmek istersen yeniden Hak yoluna,
Al şu lütf-u ilahiyi merhem eyle koynuna.
Şakk-ı sadrı yaşa kendi Badiye’nde,
Yıka tövbe şerbeti ile benliğini ki
Eyleyebilesin dost talimini Kerimane!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir